O mne (Peter Kulifaj)

Dovoľte len v krátkosti,

volám sa Peter Kulifaj a tento osobný blog sa venuje témam, ktoré sú mi blízke. Je to najmä sociálna oblasť, v ktorej sa aktívne angažujem. Od roku 2005 som pôsobil ako terénny sociálny pracovník v skvelom občianskom združení Mládež ulice, kde pôsobím až doteraz. Isté obdobie som pôsobil ako metodik sociálnych služieb a koordinátor programov sociálnej integrácie v slovenskej pobočke neziskovej organizácie Člověk v tísni. V roku 2015 som sa stal predsedom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Veľmi rád sa tiež venujem výmene skúseností a rozvoju tímov a jednotlivcov  nie len v týchto oblastiach, preto sa so mnou môžete stretnúť aj ako so supervízorom a koučom – viac na www.mojrozvoj.sk.

Taktiež som šťastne ženatý s jednou krásnou a chytrou dievčinou z Oravy a aktuálne je mojím domovom Devínska Nová Ves.

V prípade akýchkoľvek potrieb ma pokojne kontaktujte.