O mne (Peter Kulifaj)

Dovoľte len v krátkosti,

volám sa Peter Kulifaj a tento osobný blog sa venuje témam, ktoré sú mi blízke. Je to najmä sociálna oblasť, v ktorej sa aktívne angažujem. Od roku 2005 som pôsobil ako terénny sociálny pracovník v skvelom občianskom združení Mládež ulice, kde pôsobím až doteraz. Isté obdobie som pôsobil ako metodik sociálnych služieb a koordinátor programov sociálnej integrácie v slovenskej pobočke neziskovej organizácie Člověk v tísni. V roku 2015 som sa stal predsedom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Veľmi rád sa tiež venujem oblasti time managmentu a plánovaniu – viac na www.nestiham.sk.

V prípade akýchkoľvek potrieb ma pokojne kontaktujte.