Niekoľko otázok na kandidátov na starostu v DNV

Už o týždeň 15. novembra 2014 nás čakajú voľby do mestských a obecných zastupiteľstiev. Vďaka svojej práci sa stretávam s aktivitou kandidátova obyvateľov najmä v Rači, Vajnoroch a Petržalke a domovská mestská časť – Devínska Nová Ves – zostáva v úzadí. Myslím, že ešte vždy má zmysel sa volieb zúčastňovať  a tak som položil kandidátke a dvom kandidátom na starostu zopár otázok vzťahujúce sa života v časti Jána Jonáša pri Volkswagene. Na otázky reagovali páni Tešovič i Jambor, pani Ľuptáková neodpovedala.

Otázky

1. Ako si viete predstaviť rozvoj tejto časti DNV, najmä kvality života jej obyvateľov

2.  Aké kroky je možné spraviť pre to, aby sa sídlisko Jána Jonáša stalo plnohodnotnou časťou Devínskej (alebo inak – ako zabrániť tomu, aby sa z nej stala sociálne vylúčená časť)

3.       Aký je Váš názor na niektoré praktické problémy

a.       Bariérové chodníky –  (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8342/barierove-chodniky)

b.      Nebezpečný výjazd pre cyklistov od Záhorskej Bystrice (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8037/nebezpecny-vyjazd-pre-cyklistov-od-zahorskej-bystrice-do-dnv)

c.       Chýbajúci priechod pre chodcov (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/7752/chybajuci-priechod-pre-chodcov)

Rastislav Tešovič

Dobrý deň pán Kulifaj,

ďakujem za Váš záujem, sídlisko Jána Jonáša mám osobitne v pozornosti, pretože jeho obyvatelia sú občanmi Devínskej Novej Vsi, ktorí platia dane a mali by to aj pociťovať viac než doteraz.

V minulosti sme si sídlisko Jána Jonáša zastali pri necitlivých zásahoch susediacej spoločnosti, ktorá nakoniec musela pristúpiť na rokovaní so zástupcami obyvateľov.

Takisto venujem pozornosť dopravnému spojeniu s centrom mestskej časti, ktoré považujem za nepostačujúce. Z pravidelných spojov stojí na zastávke MHD pred bytovkami prakticky len linka č. 23, tá však končí pri VW, prípadne pri policajnej škole. Aj z tohto dôvodu zbiera OZ Devínska Inak podpisy pod petíciu za zmenu trasovania linky č. 92 tak, aby premávala od zadnej brány VW cez Jána Jonáša, Istrijskú, sídlisko a ďalej smer Lamač, Patrónka a Petržalka. Táto linka jazdí v súčasnosti poza Metro 3 x za hodinu a v úseku po Patrónku vozieva v kĺbovom autobuse cca 5 – 6 cestujúcich. Zmenou trasovania by Devínska získala priame spojenie s Petržalkou za porovnateľné náklady ako doteraz, ale čo je tiež dôležité, sídlisko Jána Jonáša by získalo priame spojenie s centrom DNV aj s prestupným uzlom na Patrónke a to v čase špičky 3 x za hodinu. Chcem podotknúť, že toto nie je volebný sľub, ale o toto sa už reálne s kolegami zo združenia Devínska Inak pokúšame – http://www.devinskainak.sk/text/peticia-za-linku-mhd-c-92-cez-devinsku-novu-ves/

Pokiaľ ide o odpoveď na Vaše ďalšie otázky, nech sa páči:

1. Ako si viete predstaviť rozvoj tejto časti DNV, najmä kvality života jej obyvateľov


V súčasnosti ovplyvňuje kvalitu obyvateľov sídliska Jána Jonáša najmä nedostatočné dopravné napojenie MHD, kedy denne vidieť obyvateľov nosiť v rukách nákupné tašky pešo od konečnej MHD k svojim bytovkám. Toto je problém, ktorý však možno po dohode s magistrátom odstrániť vo veľmi krátkom čase – napr. zmenou trasovania linky č. 92 alebo posunutím konečnej linky č. 21 až na úroveň súčasného kruhového objazdu v dotyku s cestou č. 505.

Z dlhodobého hľadiska bude život miestnych obyvateľov ovplyvňovať ďalšia zástavba v okolí, jednak na poli oproti – projekt Slnečný dvor a tiež v smere na rozrastajúce sa Bory. Sú to dlhodobo rozbehnuté súkromné projekty, ktoré nefinancuje samospráva, ale samospráva a stavebný úrad musí dohliadnuť na to, aby táto zástavba nezhoršila podmienky života. Citlivý a vhodný urbanizmus pomôže v strednodobom horizonte dobudovať v lokalite chýbajúcu infraštruktúru a služby.

2. Aké kroky je možné spraviť pre to, aby sa sídlisko Jána Jonáša stalo plnohodnotnou časťou Devínskej (alebo inak – ako zabraníť tomu, aby sa z nej stala sociálne vylúčená časť)

Sčasti som odpovedal už v prvej otázke. Domnievam sa, že rovnako ako na sídlisku v centre MČ, aj na Jána Jonáša netreba zabúdať na zmysluplné trávenie voľného času deťmi. Mám pripravené opatrenia nielen pre Vašu miestnu štvrť, ktoré by podporili vznik klubovne, či voľnočasového centra. Stačí málo, prenajať vhodné nebytové priestory, pomôcť so zariadením, či už priamo v bytovke alebo po dohode na susediacej strednej škole. Návrh zmeny príslušného VZN tak, aby bolo možné grantovo podporovať projekty aj napr. uhrádzaním nájmu alebo elektriny, má náš poslanecký klub dlhodobo pripravený, doteraz sa však nestretol so záujmom dostatočného počtu poslancov, či starostu.

MČ vlastní pozemky v časti Zamajerské za valom oddeľujúcim rodinné domy od fabriky. Tu sa chcem zasadiť o vybudovanie vhodného športoviska aj pre staršie deti a detského ihriska pre menšie deti. Podotýkam, že na Zamajerskom bývam a ani tu, ani na celej kolónii nie sú postačujúce športoviská. Výhodou je vlastný pozemok, čo opäť robí toto riešenie reálnejším.

3. Aký je Váš názor na niektoré praktické problémy

a. Bariérové chodníky – (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8342/barierove-chodniky
[1])
S našou členkou a kandidátkou na poslankyňu Veronikou Veslárovou sme osobne obišli všetky chodníky v správe mestskej časti, nafotili, popísali a presadili na zastupiteľstve uvoľnenie peňazí na ich debarierizáciu. I keď riešenie ich vybetónovaním nie je podľa môjho názoru dlhodobo vhodné, vďaka aj za takúto ochotu zo strany mestskej časti. Výsledok je vidieť. Veronika sa pohybuje na invalidnom vozíku, takže bariéry vníma úplne inou optikou, kritickejšou.

Chodníky uvedené v linku patria magistrátu. Takže tam treba hľadať odpoveď. Domnievam sa, že starosta alebo poslanec hlavného mesta (máme jedného jediného) by mali byť v kontakte s magistrátom iniciatívnejší. Zákon zakazuje z rozpočtu mestskej časti financovať kapitálové výdavky cudzieho majetku. Existujú však spôsoby, ako to vyriešiť, ak by bol aj magistrát pasívny. Buď si predmetné chodníky nechať zveriť do správy mestskej časti, alebo ešte iné riešenie, ktoré sa dá zrealizovať – udeliť magistrátu účelovú dotáciu na debarierizáciu konkrétnych chodníkov a následne ju po dohode s magistrátom aj zrealizovať. Hlavné mesto totiž dlhodobo balansuje na pokraji nútenej správy z dôvodu zlých zmlúv z minulosti a tak otvorene hovrím, že čo si neurobíme doma v DNV a za vlastné, to nebudeme mať.

b. Nebezpečný výjazd pre cyklistov od Záhorskej Bystrice(https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8037/nebezpecny-vyjazd-pre-cyklistov-od-zahorskej-bystrice-do-dnv
[2])
V zásade platí to isté, čo v bode a). Akurát kým bod a je riešiteľný prakticky okamžite, v tomto prípade je riešenie mimo kompetencií aj vlastníckych či iných vzťahov mestskej časti. Ktokoľvek Vám to v DNV sľúbi, zavádza. Pozemky pod cyklotrasou sú nevysporiadané a zväčša súkromné, prevádzkovateľom cyklotrás je hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj, takže toto je otázka na úplne iné voľby. Devínska nemá v župe ani jedného jediného poslanca, v meste máme jedného. O župné voľby nie je záujem, nemá to tam kto obhajovať. Viem si predstaviť pokus o dohodu so starostami Záhorskej Bystrice a Lamača a vyvinúť tlak na župu a hlavné mesto. Ideálne riešenie by bolo s využitím eurofondov urobiť buď mimoúrovňové kríženie alebo zapracovať vyústenie cyklochodníka priamo do kruhovej križovatky pár metrov ďalej.


c. Chýbajúci priechod pre chodcov (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/7752/chybajuci-priechod-pre-chodcov
[3])

Môj názor poznáte, súčasný priechod bol zmenený úplne nevhodne. Treba to zmeniť, dobudovať pár metrov chodníka a vyznačiť ho na pôvodnom mieste. Tu sú zbytočné nejaké debaty, jednoducho to treba spraviť skôr, než tam niekoho zrazí auto. Jazdievam tadiaľ denne do práce a z práce a podvečer keď je tma, odpútava vodičovu pozornosť osvetlenie vzdialenejšieho priechodu a chodci prekračujúci vozovku smerom k zastávke na mieste pôvodného priechodu, sa stávajú neviditeľnými.

Verím, že moje odpovede pomôžu. Zároveň chcem apelovať na všetkých obyvateľov, aby si vybrali svojho kandidáta a určite išli voliť. Politici totiž pozorne sledujú, v ktorom okrsku sú ľudia aktívnejší a v ktorom nie a tak aj toto je forma, ako na problémy tej ktorej štvrte upozorniť.

Milan Jambor

Vážený pán Kulifaj,

Veľmi rád sa s Vami na témy, o ktorých píšete stretnem, myslím, že bude najlepšie, keď si všetky problémy prejdeme priamo v teréne. Navrhnite prosím termín stretnutia.

Myslím, že za ostatné 4 roky sa na sídlisku J. Jonáša vykonal kus poctivej práce a toto sídlisko vyzerá oveľa lepšie ako pred 4 rokmi.

Marcela Ľuptáková

Na otázky neodpovedala.