KN: Mládež na ulici dostala šancu

KN: Mládež na ulici dostala šancu

Občas sa mi pošťastí povedať pár slov o mojej práci v Mládeži ulice do novín či televízie. Jedna takáto ponuka prišla aj z redakcie Katolíckych novín od pani Majerčákovej. Veľmi som sa príležitosti potešil a zároveň, priznávam, cítil zodpovednosť. Ešte o čosi väčšiu ako obvykle. Väčšinou sa snažím držať racionálnej línie o tom, prečo to čo robíme má zmysel. Tento krát som túžil o čosi hlbšie, čo sa dúfam aspoň z časti podarilo…i keď, ešte je toho v mojom vnútri veľa. Ale o tom asi až o pár rokov…

Súvisiace odkazy:

Mládež na ulici dostala šancu