Investujme!

Možno sa teraz obávate alebo máte radosť z toho, že budem písať o rôznych komoditách ako je ropa, vzácne kovy či štátne dlhopisy. Očakávate tajné tipy o vývoji na svetových trhoch, aby ste tak rýchlo a bezpečne zbohatli. Asi sklamem tých, ktorí ste orientovaní týmto smerom a poteším vás ostatných. Venovať sa budem inej „komodite“. Tá prináša veľa úžitku a šťastím je, že je nevyčerpateľná. Písať budem o investícií do seba – osobnostnom rozvoji.

Investícia verzus výdavok
Je zaujímavé a smutné zároveň, že pojmy výdavok a investícia sa často krát zamieňajú. Či lepšie povedané, obklopení sme ilúziou „zdanlivých“ investícií, ktoré sú v skutočnosti len cestou do stereotypu neustáleho mrhania zdrojov – nášho času (neoceniteľná hodnota), peňazí a životných snov. Smutných scenárov je potom viacero. Odhliadnime na chvíľu od hodnoty času a vlastných snov a zostaňme len pri financiách.

Predstavte si obraz človeka, ktorý tvrdo pracuje a zarába si tak na život. Potrebuje zaplatiť nájomné, aby mal kde prespať. Ráno predsa treba ísť opäť do práce. Potrebuje na auto a náklady s tým spojené, aby sa tam dostal. A samozrejme potrebuje/musí jesť, aby prežil a v práci vládal plniť svoje úlohy. Do značnej miery je niečím dlžníkom. Platí faktúry za telefón, televíziu, elektrinu, internet, plyn. Možno spláca leasing alebo hypotéku. Je sám, tak to má o čosi jednoduchšie. Teraz sa však rozhodol (či skôr rozhodli) pre rodinu a deti, úžasný životný krok. No, všetci vieme, čo to znamená. Náklady stúpli, v práci treba tráviť ešte viac hodín a na to podstatné zostáva ešte menej času. Začína premýšľať, kam táto cesta povedie…

Našťastie, každý scenár by mal mať právo na svoj „rozprávkový“ koniec a nikdy nie je neskoro pozrieť sa na život z iného uhľa pohľadu. Začať možno investovaním do tých správnych vecí – do seba a svojich snov.

Ako však správne odlíšiť investíciu od výdavku? Mohli by sme sa pustiť do ekonomických teórií, ale to nemá v tejto chvíli zmysel. Mierou tohto posúdenia môžete byť v konečnom dôsledku len vy – sám/sama viete o svojich prioritách a túžbach. Akosi vnútorne cítite, ak venujete svoju energiu či peniaze tej-ktorej veci, či vás to robí šťastnými alebo nie. Až také je to jednoduché (alebo naopak zložité).

Je vzdelanie investícia?
Asi nebude žiadnym prekvapením tvrdenie, že jednoznačne ÁNO. I keď skúsenosti mnohých ľudí čoraz viac spochybňujú tvrdenie, že vysoká škola zabezpečí prácu. Osobne veľmi sympatizujem s myšlienkami Roberta Kiyosakiho, ktorý vo viacerých zo svojich kníh uvádza, že rada vyštudujte dobrú školu, nájdite si istú prácu, šetrite a budete mať spokojný život už dávno neplatí. Zároveň hovorí, že najsilnejším aktívom (to čo nám prináša úžitok) je naša myseľ. Preto otázka ani neznie „Je vzdelanie investícia?“ ale skôr „Ktorý tip vzdelávania sa je pre mňa najlepšou investíciou?“.

Informácia, zručnosť, akcia
Je všeobecne známym faktom, že človek si toho zapamätá (naučí sa) oveľa viac pri robení vecí, než pri počúvaní súvislého, ne-interaktívneho prejavu. Zároveň cesta k dokonalosti vedie cez získanie potrebných informácií a poznatkov (aj tieto možno nadobudnúť zážitkovým spôsobom), praktickým nácvikom (nadobúdaním zručností) a realizáciou naučeného. Neváhajte však dlho, než sa pustíte do akcie. Ak totiž čakáte na vhodný čas, kedy už nebude robiť chyby, tak ten nepríde. Skutočným majstrom sa stane len ten, kto sa s plným nadšením pustí do diela a uvedomuje si, že cesta bude sprevádzaná omylmi. Tie sú jednou z najlepších nástrojov učenia sa, pokiaľ im človek načúva.

[note color=“#FFCC00″]Pracujete v oblasti, kde kladiete dôraz na neustály rozvoj? Určite si sami, či chcete klásť v tréningoch dôraz na získavanie nových informácií, nadobúdanie potrebných zručností či hľadanie riešení. Viac na P-PROGRESS [/note]

Ostatne, na význam nadobúdania zručností v procese učenia sa (najmä toho praktického) poukazujú mnohí ďalší autori. Svetovo uznávaný spisovateľ, motivátor a rečník Jack Canfield vo svojej knihe Pravidlá úspechu vyzýva čitateľov k tomu, aby sa zaviazali k celoživotnému učeniu sa. Píše „preto musíte zasvätiť svoj život celoživotnému sebazdokonaľovaniu a učeniu sa, zlepšovaniu svojej mysle, rozširovaniu svojich zručností a posilňovaniu svojej schopnosti vstrebávať a aplikovať, čo ste sa naučili„. Niet pochýb o tom, že tieto jednoduché a múdre slová vystihujú mnohé. Dôležité je, že poukazuje na aplikovanie poznatkov, celý proces vníma ako uzavretý kruh rozvoja.