Chcete sa dozvedieť viac o práci s mládežou?

Chcete sa dozvedieť viac o práci s mládežou?

Ak je odpoveď áno, dovoľujem si Vás pozvať na jedno zo školení, ktoré je súčasťou národného projektu KomPrax. Ide o nadstavbové školenie, čo znamená, že je určené pre skúsenejších dobrovoľníkov či pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti. Okrem toho je akreditované Ministerstvo školstva SR a účastníci dostanú 200 € na svoj projekt, ktorý budú môcť zrealizovať. Uskutoční sa 22.11-24.11 v Bratislave. Je špecificky zamerané na prácu s rizikovými (niektorí to nazývame ohrozenými) skupinami mládeže a hlavné okruhy tém sú:

  • Sebapoznanie a dôvera vo vlastné schopnosti
  • Princípy práce s mladými so špecifickými potrebami
  • Kontaktná práca a (efektívny) pomáhajúci rozhovor
  • Zvládanie náročných situácií
  • Efektivita a dopad práce s mladými so špecifickými potrebami
  • Manažment práce

Prihlásiť sa môžete tak, že sa zaregistrujete na stránke KomPraxu a z aktuálnej ponuky vyberiete práve toto školenie. A aby som nezabudol, sprevádzať školením Vás bude moja maličkosť 🙂