Chudoba a sociálne vylúčenie

V druhom svojom článku (pôvodne príspevok vytvorený počas štúdia na VŠ) sa pozrieme na prepojenie vzťahu chudoby a sociálneho vylúčenia z rôznych uhľov pohľadu, s dôrazom na chudobu rómskych osád. Úvod by sme mohli začať myšlienkami z knihy amerického autora…